Perspektiva zaposlovanja

Perspektiva zaposlovanja

V mesecu januarju smo zaključili s pridobivanjem informacij in pripravo nacionalnega poročila o pravicah ljudi s posebnimi potrebami pri vključevanju na trg dela. Analiza in primerjava zakonov nas bo bolje usmerjala skozi naslednje korake pri pripravi gradiva in podporne baze, ki bo trajnostno povezovalo svet dela z osebami z avtizmom.

S partnerji projekta LIPS si prizadevamo spodbujati vključevanje oseb z avtizmom v delovno okolje zato želimo ozaveščati o prednostih zaposlovanja oseb z avtizmom brez učnih težav.

Področje raziskovanja in obravnavanja skupin avtističnega spektruma pri vključevanju v delo je danes še bolj pomembno kot nekoč, saj predstavniki teh skupin v praksi pogosto doživljajo izključenost s trga dela ali pa so kršene njihove osnovne pravice.

V Sloveniji obstajajo načini, ki opredeljujejo ljudi s posebnimi potrebami različno in velja poudariti, da lahko delo z njimi predstavlja svojevrsten izziv, ki delodajalcem dolgoročno prinaša raznolikost in oblikuje organizacijsko kulturo, ki je spodbujajoča, nediskriminatorna in etična.

Na področju dela in zaposlovanja se navadno prepletajo različni razlogi, ki posameznikom onemogočajo izkoriščanje vseh pravic, ki jim pripadajo. Boljši vpogled v stanje zaposlovanja skupin s posebnimi potrebami lahko dobimo, če situacijo v Sloveniji primerjamo z drugimi članicami EU.

Evropska zakonodaja o nediskriminatornosti pri delu je ena najobsežnejših na svetu, pokriva področje rasne in etnične pripadnosti, vere, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Rezultati Evrobarometra (EU, 2015) obsegajo tri področja, ki zadevajo enake možnosti zaposlovanja:

  • dejavniki, ki vplivajo na omejitve pri zaposlovanju,
  • dejavniki podpore za spodbujanje raznolikosti na delovnem mestu, in
  • zaznave o tem, ali je bilo narejenega dovolj za spodbujanje raznolikosti.

Zaposliti osebe s posebnimi potrebami predstavlja izziv za delodajalce, saj se soočajo z dvomi kot so, kako skrbeti za ustrezno vključevanje posameznikov, kako jih usmerjati in se izogibati diskriminatornemu vedenju pri vsakodnevnem delu. Izziv pa je tudi za posameznike s posebnimi potrebami, in sicer na kakšen način izbrati primerno delo in delovno okolje, kako se najbolje predstaviti, kako dosegati pričakovane delovne rezultate ter na kakšen način komunicirati o svojih pravicah in posebnih potrebah.

Vse delovne organizacije je potrebno splošno informirati o osebnostnih in drugih lastnostih posameznikov, ki pripadajo določeni skupini s posebnimi potrebami ter o tem, kako se te lastnosti lahko odražajo pri delu.

V tem primeru nastopimo mi, kot most pri pridobivanju potrebnih informacij, ki povezujejo in vključujejo ter skrbijo za bolje razumevanje določene problematike v družbi.

Za več informacij o našem delu in sodelovanju najdete na FB strani in spletni strani LIPS.

Sledite nam lahko tudi na FB strani Business point Slovenia.

Delite to objavo

Dodaj odgovor