KER JE NORMALNO BITI DRUGAČEN

KER JE NORMALNO BITI DRUGAČEN

V mesecu aprilu smo se s partnerji projekta LIPS fokusirali na pridobitev kvalitetnih rezultatov skozi anketni vprašalnik, katerega smo ustvarili in delili z delodajalci in kadrovniki v Sloveniji, Španiji, Makedoniji in Poljski.

Izdelava ankete je bila osredotočena na temo avtizma in vključevanje oseb s spektrom avtizma v zaposlovanje. Zanimalo nas je v kakšni meri so delodajalci in kadrovniki ozaveščenosti in informirani o avtizmu, v kakšni meri poznajo lastnosti in karakteristike avtizma, zakone zaposlovanja ljudi s spektrom avtizma, v kakšni meri so pripravljeni zaposlovati osebe v spektru avtizma, kakšne izzive lahko pričakujejo in kakšno podporo so pripravljeni ponuditi. Zanimalo nas je tudi, če bi se želeli udeležiti usposabljanja o vključevanju oseb s posebnimi potrebami ter, ali vedo na koga bi se lahko obrnili v primeru, da bi iskali primernega kandidata za delovno mesto, ipd.

Pri analizi odgovorov smo pridobili boljši vpogled informiranosti o avtizmu med delodajalci; v kolikšni meri so ozaveščeni, ali so pripravljeni zaposlovati ljudi s spektrom avtizma ter njihova pripravljenost do drugačnosti.

Rezultati nas bodo vodili naprej k izoblikovanju kurikuluma, ki bo vseboval shemo usposabljanja ter zbirko orodij za podporo ponudnikom zaposlitve pri vključevanju ljudi v spektru avtizma na delovno mesto.

Odrasli v spektru avtizma pogosto občutijo pomanjkanje priložnosti za delo in pomanjkanje podpore, ki jo potrebujejo za lažje vključevanje. Večja ozaveščenost med nami, boljše razumevanje in prilagojen izobraževalni pristop lahko vsakomur olajša integracijo v delo in druženje v delovnem okolju.

Zaposliti osebe s spektrom avtizma predstavlja izziv tudi za ponudnike dela, saj se soočajo z dvomi kako skrbeti za ustrezno vključevanje posameznikov, kako jih usmerjati in se izogibati diskriminatornemu vedenju pri vsakodnevnem delu.

Z izvedbo projekta LIPS si prizadevamo spodbujati vključevanje oseb s spektrom avtizma (brez učnih težav) v delovno okolje, zato želimo ozaveščati o prednostih zaposlovanja in težimo k pridobitvi izčrpnih in natančnih podatkov, saj nam le ti omogočajo izdelavo programa, ki bo kvalitetno služil v namene posameznikom in podjetjem.

V videu vam predstavljamo naše partnerje Lago Becu iz Španije, ki jasno predstavijo kako so začeli z organizacijo, kakšni so nameni in cilji h katerim težimo in kaj je projekt LIPS.

Spremljajte nas na naši FB strani in pridobite več informacij o projektu na spletni strani LIPS.

Delite to objavo

Dodaj odgovor