JobLinguo

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je razvoj programa sektorskega jezika, ki bo omogočil izboljšanje poklicnega profila oseb z migracijskim ozadjem.

S projektom si partnerji prizadevamo pomagati ljudem z migrantskim ozadjem pri dostopu do trga dela v enakem položaju kot ga imajo avtohtoni državljani. Z izobraževalno ponudbo sektorskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja njihovim jezikovnim potrebam, se jim zagotovi prilagojen in specifičen program jezikovnega vpogleda, ki dopolnjuje že pridobljene kompetence.

VEČ O PROJEKTU

Pri projektu smo osredotočeni, da dosežemo in podpremo ciljno skupino ljudi, ki ima manj priložnosti zaposlitve kot drugi, zaradi jezikovne ovire s katero se posamezniki srečujejo, ko iščejo zaposlitev v državi z drugim jezikom. To posebej prav pride za sektorje, v katerih ni mogoče zaposliti tujca, ki bi uporabljal skupni jezik, kot je angleščina.

S partnerji želimo dosegati naslednje rezultate:

  • Uspešna priprava štirih sektorskih jezikovnih programov, vključno s tremi jeziki, zastopanimi v konzorciju, ter angleščino za dolgoročno uporabo.
  • Uspešna izvedba treh sektorskih programov jezikovnega usposabljanja (eden na državo), v katere bo vključenih skupaj 45 oseb z migrantskim ozadjem (15 na državo).
  • Uspešna izvedba lokalnih konferenc, na katerih bo konzorcij predstavil rezultate, dosežene v okviru projekta, vključil zainteresirane strani v okroglo mizo ter postavil temelje za nadaljnje izkoriščanje in povezovanje v mreže za nove projekte.

NAŠ NAMEN

Projekt “Krepitev poklicnega profila oseb z migrantskim ozadjem” je namenjen doseganju naslednjih ciljev:

  • Podpreti vključevanje oseb z migrantskim ozadjem na delovni trg z izboljšanjem njihovega poklicnega profila v smislu sektorskega jezika.
  • Prilagoditi ponudbo usposabljanja ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih ponudnikov glede na jezikovne potrebe oseb z migrantskim ozadjem.

Domača stran projekta je na voljo na povezavi:  JobLinguo


JobLinguo poročila o raziskavi (v angleščini)

JobLinquo poročila o raziskavi (v slovenščini)

JobLinguo prispevki

LIPS - PRIROČNIK
ZAPRI

LIPS projekt - PRIROČNIK