Razvoj vsebine

Razvoj vsebine

S sodelovanjem pri projektih želimo dosegati cilje, katerih vizija je vključevanje in raznolikost na vseh področjih izobraževanja, usposabljanja in poslovanja, saj tako spodbujamo in se prilagajamo potrebam delovnega trga.

S projektom JobLinguo, katerega namen je spodbujanje poklicnega profila oseb z migrantskim ozadjem, želimo podpreti vključevanje oseb z imigrantskim ozadjem na trg dela z izboljšanjem njihovega poklicnega profila. S programom bomo okrepili usposabljanje jezikovnim potrebam oseb z migrantskim ozadjem.

PRISTOP

Program bo sestavljen iz treh delov namenjen:

• javni upravi,
• kmetijstvu,
• financam in zavarovalništvu.

Vsak oddelek bo razdeljen na pododdelke, povezane z vidiki vsakodnevnega dela v izbranih sektorjih. Program bo združeval branje, poslušanje in grafične prikaze, da bi zagotovil celovito učno izkušenj.

AKTIVNOSTI projekta

Projekt predvideva naslednje aktivnosti:
• Upravljanje projekta: povezano z vodenjem, usklajevanjem in spremljanjem projekta.
• Razvoj sektorskega jezikovnega programa: priprava programa za udeležence poklicnega izobraževanja in usposabljanja z migrantskim ozadjem.
• Izvajanje lokalnih usposabljanj: skozi testne faze programa, ki ga organiziramo s parterji.
• Razširjanje projekta: povezano z digitalnim in fizičnim razširjanjem rezultatov projekta.

Intelektualni cilji bodo:

✓ Uspešna izdelava štirih sektorskih jezikovnih programov, vključno s  tremi jeziki, ki so zastopani v projektu, ter angleščino za dolgoročno uporabo.
✓ Uspešna izvedba 3 sektorskih programov jezikovnega usposabljanja (1 na državo), v katerih bo skupaj sodelovalo 45 oseb z migrantskim ozadjem (15 na državo).
✓ Uspešna izvedba lokalnih konferenc, na katerih bodo partnerji delili dosežene rezultate v okviru projekta, in na katerih bodo sodelovale zainteresirani udeleženci.

Za več informacij nam sledite na FB strani in obiščite našo spletno stran.

Delite to objavo

Dodaj odgovor