LIPS project

O PROJEKTU

Namen projekta LIPS je omogočiti osebam z avtizmom delovno vključenost.

Pri zagotavljanju vključevanja oseb z avtizmom brez učnih težav v delovno okolje, se lahko soočimo z veliko ovirami in izzivi, saj podjetja nimajo izkušenj in vpogleda v to, kako jih vključiti. S projektom nameravamo narediti korak naprej. Doseči želimo, da bi evropsko gospodarstvo postalo bolj vključujoče ter bi znali uporabiti številne sposobnosti in veščine, ki jih imajo ljudje z avtizmom.

Cilj je, da nikogar ne pustimo v ozadju in da osebe z avtizmom upoštevamo pri raznolikosti razvojnih motenj ter njihovi dostopnosti in potrebi po podpori.LIPS je potreben kot podporna baza, saj bi s tem postal prostor in struktura, ki bo trajnostno povezovalo svet dela z osebami z avtizmom.

GLAVNI CILJI

Glavni cilj projekta LIPS je:

  • doseči vključevanje oseb z avtizmom brez učnih težav na trg dela s prepoznavanjem njihovih sposobnosti, veščin in potencialov.
  • ozaveščati o prednostih dela z osebami z avtizmom
  • odpravljati stereotipe
  • vzpostaviti most med podjetji in osebami z avtizmom
  • oblikovati zbirko orodij in vrste priporočil za podjetja, da lahko ustvarijo nevrodiverziteti prijazno delovno okolje
  • pripraviti strokovnjake za pomoč pri vključevanju oseb z nevrodiverziteto na delovna mesta, kjer bodo te osebe primorane sodelovati.

Cilj projekta je omogočiti skupno razumevanje, ki bo upoštevalo potrebe različnih vključenih skupin.
Organizacije, ki se želijo vključiti in sodelovati v zaposlovanje oseb z avtizmom, morajo biti deležne usposabljanja o tem, kako to storiti.

V okviru projekta LIPS se bodo izobraževali pedagogi, socialni delavci, predstavniki podjetij, psihologi in drugi zainteresirani ter tako lahko ponudili aktivnosti, s katerimi bodo še bolj ozaveščali in zagotavljali vključevanje oseb z avtizmom, da bodo nenehno prejemali razpoložljiva sredstva in ustrezno podporo.

RAZVITE DEJAVNOSTI

Učni laboratorij: predstavil bo različne obstoječe podporne strukture za vključevanje oseb z avtizmom na delovno mesto. Nabor najboljših priporočil za prakso bo usmerjal razvoj nadaljnjih izidov.

Učni načrt: vseboval bo shemo usposabljanja o tem, kako ustvariti vključujoče delovno mesto za osebe z avtizmom. Na voljo bodo viri in načrti usposabljanja za izobraževalce, ki jih bodo lahko uporabili pri usposabljanju drugih za uvajanje oseb z avtizmom na trg dela.

Zbirka orodij: podpirala bo ljudi pri ustvarjanju vključujočih delovnih mest za osebe z avtizmom. Vseboval bo kombinacijo spletnega, tiskanega in avdiovizualnega gradiva, ki bo ljudem v podporo pri pridobivanju informacij o avtizmu na delovnem mestu. V njem bodo praktični vodniki za delodajalce in druge organizacije, ki želijo svoja okolja narediti bolj prijazna do avtizma.

PREDNOSTNE NALOGE

Odrasli z avtizmom pogosto nimajo podpore, ki jo potrebujejo za pridobitev in ohranitev zaposlitve. Pravi pristop k podpori in izobraževanju lahko olajša njihovo vključevanje.

Verjamemo, da sta vključevanje in raznolikost na vseh področjih izobraževanja in usposabljanja najpomembnejša za uspešno vključevanje oseb z avtizmom in ustvarjanje nevrodiverzitetnega vzdušja na delovnem mestu.

Vodje izobraževanj in podporno osebje so ključnega pomena za lažje družbeno vključevanje oseb z avtizmom. Z vsebino in rezultati projekta LIPS bomo lahko ustvarili gradivo, orodja in aktivnosti za povečanje kompetenc vzgojiteljev in strokovnjakov MSP.


LIPS project prispevki