Projekt 365

e365

CILJ PROJEKTA

Namen projekta e365 je spodbuditi večjo samostojnost odraslih učencev in učencev, ki so bolj ranljivi ali predstavljajo tveganje izključenosti na socialnem in poklicnem področju, z razvijanjem kritičnega mišljenja, refleksivnosti, samoocenjevanja ter drugih spretnosti, potrebnih za rast podjetniških kompetenc med manj kvalificiranimi ali manj usposobljenimi odraslimi.

VEČ O PROJEKTU

Podjetništvo v 365 dneh je projekt Erasmus+, ki temelji na študiji EntreComp in opredeljuje podjetništvo kot vsestranska veščina, ki se uporablja na vseh življenjskih področjih.
Cilj projekta je razvijati podjetniške kompetence pri zaposlenih ali brezposelnih osebah v Evropi, ki se želijo izobraževati na področju podjetništva. Projektni konzorcij iz Latvije, Španije, Slovenije, Litve, Poljske in Grčije načrtuje razvoj celotnega programa za usposabljanje ter tudi digitalne platforme, kompatibilne z mobilnimi telefoni. Program je prav tako ustvarjen za učitelje, ki usposabljajo ljudi z nižjimi kvalifikacijami in jih zanima podjetništvo.

V ta namen so bili načrtovani naslednji koraki:

  1. Razvoj sredstev kako lahko postati podjetnik.
  2. Razvoj izzivov za krepitev in izvajanje podjetniških spretnosti.

CILJI

Splošni cilj projekta je spodbuditi razvoj podjetniških spretnosti med brezposelnimi odraslimi učenci.
Ta cilj bo dosežen z oblikovanjem, razvojem, izdelavo in izvajanjem dveh intelektualnih rezultatov:

  1. Intelektualni rezultat št. 1 “Tedenski navdih”.
    Glavni cilj tega intelektualnega prispevka je razviti 52 tedenskih tem – sredstev za pridobivanje podjetniškega znanja.
  2. Intelektualni rezultat št. 2 “E365 vsakodnevni izzivi”.
    Inovativni element je učna strategija, uporabljena za krepitev podjetniških spretnosti odraslih učencev: udeleženci izobraževanja bodo poleg izvajanja vaj in nalog vključeni v izzive, ki se tradicionalno uporabljajo za ocenjevanje znanja.
Domačo stran projekta e365 is lahko ogledate tukaj. 

PARTNERJI

 

Projekt 365 prispevki

LIPS - PRIROČNIK
ZAPRI

LIPS projekt - PRIROČNIK