e365 – Predstavitev projekta

e365 – Predstavitev projekta

Z razvojem projekta E365 si partnerji prizadevamo za razvoj izobraževalnih priložnosti, ki temeljijo na potrebah po razširitvi podjetniških kompetenc (s pomočjo veščin, povezanih s tem).

Zaradi tega spodbujamo bolj podporno podjetniško kulturo v Evropski uniji z rezultati E365 kot pozitivno sporočilo za poudarjanje potenciala podjetništva v smislu gospodarskih prispevkov, inovacij in ustvarjanja delovnih mest.

Z izbranimi prednostnimi nalogami želimo s projektom E365 olajšati opolnomočenje odraslih učencev in učencev, ki so najbolj ranljivi ali ogroženi zaradi izključenosti do družbenih in poklicnih, z razvojem kritičnega mišljenja, refleksivnosti in sposobnosti samoocenjevanja ter drugih veščin, potrebnih za povečanje podjetniških kompetenc med nizkimi oz. kvalificirani ali nizko kvalificirani odrasli.Projekt želi vzpostaviti odnos lokalne skupnosti do razvoja podjetniških veščin s podporo učiteljem in nizko kvalificiranim odraslim učencem. Nadalje, iskanje potreb skupnosti in krepitev ustvarjanja novih možnosti učenja vodi k trajnostnim rezultatom.Glavni cilj tega projekta je razširiti in razviti samostojno učno platformo za izboljšanje izobraževanja odraslih v šestih državah projektnih partnerjev in s tem spodbuditi občutek pripadnosti odraslim učencem, ki so izpostavljeni velikim tveganjem izključenosti, kot so brezposelni. Z ustvarjanjem priložnosti za izvajanje podjetniških kompetenc v vključujočem učnem okolju, ki seveda spodbuja samozavest in odpornost.Splošni cilj projekta je spodbuditi razvoj podjetniških veščin med brezposelnimi odraslimi učenci. Ta cilj bo dosežen z načrtovanjem, razvojem, ustvarjanjem in izvajanjem 2 intelektualnih rezultatov:

  • Intelektualni rezultat št. 1 “Tedenski navdih”.
    Koncept tega IO temelji na nujnosti razširitve podjetniške kompetence. Ta IO želi odraslim učencem ponuditi nove možnosti samostojnega učenja. Glavni cilj tega intelektualnega prispevka je razviti 52 tedenskih tem – virov za pridobitev podjetniškega znanja.
  • Intelektualni rezultat št. 2 “E365 – vsakdanji izzivi” želi odraslim učencem ponuditi nove možnosti za reševanje izzivov zaradi pomanjkanja podjetniške kompetence. Inovativni element je strategija poučevanja, ki se uporablja za krepitev podjetniških spretnosti odraslih učencev: odrasli učenci bodo vključeni v izzive, razne naloge, vaje in teste, ki se tradicionalno uporabljajo za ocenjevanje znanja. Razvili bomo 208 tem. 52 virov usposabljanja (en tedensko v letu), pa tudi 208 izzivov za prakso in preizkušanje podjetniške kompetenc in na koncu bo razvitih 12 zgodb o uspehu (ena na mesec) – del zgoraj omenjenih 208 izzivov in način za dosego teh ciljev bo vključen v digitalno platformo, združljivo z mobilnim telefonom, kot dinamičen sistem usposabljanja.

Poleg tega ima skupno stališče do samoizobraževanja – svoboda izbire, kdaj in kje se učiti, učiteljem pa omogoča tudi gostovanje različnih vrst učnih vsebin, enostavno posodabljanje informacij in učinkovitejše upravljanje njihovih prizadevanj.Naš cilj je preučiti pričakovani vpliv projekta na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in / ali mednarodni ravni na 3 nivojih: kratkoročni vpliv, srednjeročni vpliv in dolgoročni vpliv.

Delite to objavo

Dodaj odgovor