Vzpostavljanje stikov in razvoj projektov

Vzpostavljanje stikov in razvoj projektov

V sklopu povabila partnerjev iz Poljske smo se kot organizacija udeležili projektnega dogodka za navezovanje stikov in razvoj projektov »od Balkana do Baltika« v Lodžu na Poljskem. Srečanje je obrodilo dobre ideje in dobra prijateljstva.

Projektni dogodek je bil odlična priložnost za sodelujoče organizacije in predstavnike, da smo pridobili širši vpogled v psihosocialno delo z mladimi v jugovzhodni Evropi in baltskih državah. Vzporedno z dogodkom so se med sodelujočimi vzpostavila trajnostna partnerstva in obrodile ideje za razvoj projektov mobilnosti mladih v okviru programa Erasmus+.

Splošni cilj srečanja je bil podpreti prisotne organizacije pri vzpostavljanju zanesljivih odnosov, da lahko oblikujemo strateška partnerstva v prihodnje, predvsem na področju programov, ki vključujejo projekte z mladimi.

Teme, ki smo se jih dotaknili na dogodku:

  • preučili smo delovne razmere na področju duševnega zdravja mladih in odkrivali podobnosti in razlike mladinskega dela z drugimi sodelujočimi državami;
  • preučevali smo vidike kakovosti mladinskega dela v okviru programa Erasmus+;
  • raziskovali smo orodja za razvoj mladih, ki jih ponujajo novi program (mobilnost, nove vrste projektov, podporni sistemi itd.);
  • pogovarjali smo se o povečanju števila mladih z manj priložnostmi v takšnih projektih mobilnosti (v okviru programa Erasmus+);
  • ustvarjali smo okolje skupnega razumevanja med ljudmi, ki predstavljamo različne kulture, delovne stile itd;
  • izmenjali smo si najboljše prakse na področju mladinskega dela ter vzpostavljanja mednarodnih partnerstev, vodenja projektov, uporabe orodij neformalnega izobraževanja in načinov za izboljšanje kakovosti mladinskega dela;
  • pogovarjali smo se o zviševanju kompetenc mladih delavcev pri delu v kompleksnih projektih, kako jih navdihniti in motivirati z upoštevanjem večkulturnega okolja in hitro spreminjajočih se potreb družb v EU;
  • pogovarjali smo se o podpori programa Erasmus+, kakšen je njihov namen in neformalno izobraževanje na način, da se izboljša znanje o delu z njimi in spoznavanjem najboljših praks za njihovo uporabo.

Ker aktivno sodelujemo v raznolikih evropskih projektih, smo z udeležitvijo na mobilnem dogodku izkazali podporo programu Erasmus+ in pridobili čudovit vpogled v delovanje organizacij iz drugih držav Evrope.

Aktivnosti, ki so potekale po programu so spodbujale povezovanje in sodelovanje med organizacijami ter nam pokazale kako se lahko lotimo skupnih projektov in razvijamo ideje, ki nam omogočijo dobro poslovno in produktivno pot skozi projektno delo.

Sodelovanje na tovrstnih Erasmus+ dogodkih priporočamo vsakomur, ki ima priložnost udeležitve. S seboj boste odnesli bogato izkušnjo, nove vpoglede v projektno delo, zanimiva sodelovanja in potencialna partnerstva, ki vam ki lahko odprejo vrata na več različnih poti.

Za informacije o naših projektnih sodelovanjih in delu si lahko preberete več na naši spletni strani ter nam sledite tudi na 
FB strani, kjer redno delimo objave o aktualnih dogodkih.

Delite to objavo

Dodaj odgovor