In the case of a number of activities, you must comply with certain conditions and obtain the appropriate permits before starting their work. Make sure you need a permit to perform your activity or profession and what conditions you need to fulfill.

If you do not find information on e-VEM, write to ekc@gov.si. We continue to develop content about licenses and conditions.

Areas

Vsa področja / Obrt / Gradbeništvo / Gostinstvo, turizem in nastanitve Kmetijstvo / Promet in logistika / Pravosodje in varovanje Trgovina

Browse

Seznam dejavnosti  /  Seznam poklicev/strokovnih kadrov  /  Seznam dovoljenj /  Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)

SOURCE: e-Vem
http://evem.gov.si/info/zacenjam/dovoljenja-in-pogoji/